Glöm demokrati, det är demokratur som gäller

I en demokrati har vi möjlighet att påverka, helst dom stora viktiga besluten….Som Tvångsvaccinering, medlemsskap/vänskapspakt med nato, TTIP,  GMO på vårt matbord, kontanternas existens, utförsäljning av statliga  resurser, massflyktinginvandringen och globaliseringen…..I dags dato finns inget parti, varken i regeringen eller i opposition som är emot detta.

Inget av dessa nämnda påståenden gynnar oss medborgare, endast industrin, bankerna och oligarkerna.

Därför har vi en demokratur

Annons